Ang pagdating ng mga

Rated 4.97/5 based on 568 customer reviews

Rather, his stories have wider scope - the breath and depth of which are more encompassing than those of Agos.

Galit din siya sa mga “sindikato” sa loob ng POEA na kakutsaba ng mga dayuhang amo!Pwede ito sa maliliit na kumpanya pero kapag higante’t may kakayanan, dapat nga ba na dayain pa ang mga manggagawa sa kontrata?Maski ang mga bugok na recruitment agency ay nagtutuwid na rin sa kanilang mahabang panahon na panloloko sa mga obrero lalo na yaong gusto ang dumayo sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas ang kita ay US0 pero pagdating sa papasukang trabaho ay liliit hanggang US0!century) hanggang sa kasalukuyan, nakita at naranasan ng sangkatauhan ang maraming kasakunaan sa ibat-ibang dako ng mundo na nagpapaalala sa mga ipinahayag ng mga Propeta ng Dios sa Banal na Aklat, tungkol sa katapusan ng mundo at ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Sa pagmamasid sa mga nagaganap sa palibot ng mundo, ito ang tanda na ang panahon ng kaganapan ng mga pahayag na ibinigay ng mga propeta sa Banal na Aklat ay nalalapit na.Parang mabilis na sumusulong patungo sa kaganapan ang mga ito, mga pahayag na ayaw pag-usapan, kahit na ang mga relihiyon ay tikom ang bibig. Ngunit dahil sa hindi pa ito lubos na nahahayag, ang inaalala ng mga tao ay kung papaano at kailan ito magaganap.

Leave a Reply